NOVA NORMATIVA

ggggg

A continuació us especifiquem les més importants:

JJJJJJJJJJJJJJJJJ

1. No es permetrà l’accés abans de l’hora establerta de l’activitat.

2. No podrà entrar a les instal·lacions cap familiar o acompanyant.

3. Mantenir la distància de 2 metres en tot moment.

4. Venir vestits de de casa / L´ús de vestuaris i dutxes estarà prohibit fins que sanitat comuniqui un aixecament de les mesures de prevenció.

5. Control de temperatura (no es permetrà l’entrada en cas de ser supeior a 37.5º).

6. Disposem de gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans.

7. Tenim una zona especial per a treur’s les sabates del carrer / Només es pot anar per l’interior de l’Escola amb les sabatilles de ballet o de jazz.

8. Portar mascareta tot i que es podrà treure durant l’entrenament.

Anirem actualitzant i seguirem rigorosament les mesures que ens dictin les Autoritats Sanitàries i Educació.

llllllllllllll

…